About Us

Akademi Darul Huffaz

Establishment

International Tahfiz & Science Akademi Darul Huffaz ditubuhkan pada November 2007 dan mempunyai lebih 500 pelajar. Penubuhan akademi ini bertujuan melahirkan hafiz-hafiz al-Quran dalam kalangan profesional.

Mision
  • Menjadikan Al-Huffaz iaitu Hafiz-Hafiz di Madrasah Tahfiz & Maahad Tahfiz Malaysia sebagai Ahli Tahfiz Al-Quran Profesional.
  • Menerbitkan generasi Huffaz (Para Hafiz) Albab yang beramal dengan hafazannya dan memberi sumbangan besar kepada pemeliharaan pembangunan Ummah & Negara.
  • Memantapkan penghafazan Al-Quran dengan gabungan cara Tradisi & Canggih. Diterajui oleh Para Hafiz & Profesional berpengalaman dengan metodologi yang telah diperakui amat berkesan.
  • Memberi Penekanan Serius Kepada Kanak-Kanak Ke Arah Tahfiz Quran.
  • Memberi peluang kepada semua lapisan masyarakat setempat untuk menceburi bidang penghafazan Al-Quran.
  • Melahirkan Bakat Johan Tahfiz Antarabangsa & Kebangsaan.
Vision
  • Menjadi Sekolah Tahfiz & Sains yang terbaik di dunia 2015.
  • Memilki 1000 franchise di seluruh dunia 2020.
  • Menjadi Universiti Darul-Huffaz yang terunggul di dunia 2025.
Moto

Menjadikan setiap umat Islam seperti AL-QURAN yang bergerak.

Pengiktirafan

Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

Institusi Tahfiz Profesional Malaysia, AKADEMI DARUL HUFFAZ (ADH) adalah sebuah Institusi yang diuruskan oleh Syarikat Akademi Darul-Huffaz Sendirian Berhad 100% dimiliki oleh bumiputra yang didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) 797526-P

Jabatan Agama Islam Selangor / Wilayah Persekutuan (JAWI/JAIS)

ADH diperakui oleh JAIS – Jabatan Agama Negeri Selangor 13S (3) 6/14 dan JAWI – Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI 4/01/4-009)
sebagai Pusat Tahfiz Persendirian.

Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia

ADH juga telah diperakui oleh Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia (JBPM:SL/KJG/005/1/4/01) sebagai sebuah Institusi yang menepati Piawaian Keselamatan Negara.

Kementerian Kesihatan Malaysia

ADH juga telah diperakui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (15LSN/AGM/PKDHlgt710/11/JLD2) sebagai sebuah Institusi yang menepati Piawaian Kesihatan Negara.

Majlis Perbandaran Kajang

ADH telah mendapat kebenaran operasi sebagai premis yang berdaftar dibawah pemantauan MPKj – Majlis Perbandaran Kajang (MPKj/CL/1/106/2008).

Perbadanan Harta Intelek Malaysia

Jenama AKADEMI DARUL-HUFFAZ adalah berdaftar dengan Intellectual Property Division -TRADE MARK, Perbadanan Harta Intelek Malaysia (08003764).

Yayasan Pendidikan Pelajar Melayu

ADH telah mendapat Sijil Penghargaan dari YPPM – Yayasan Pendidikan Pelajar Melayu (634233-H) dengan kerjasama JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) kerana berjaya mewakili MAJLIS TAHFIZ AL-QURAN 2008 Peringkat Sekolah Rendah (25 Okt 2008) sebagai Johan & Naib Johan.

PITAS - Persatuan Institusi Tahfiz Selangor

ADH adalah ahli PITAS – Persatuan Institusi Tahfiz Selangor 2009-003-074 (SEL/HL)

PERMATA - Persatuan Maahad Tahfiz Malaysia

ADH adalah ahli PERMATA – Persatuan Maahad Tahfiz Malaysia (38/10/2010)

SIRIM Malaysia (MS1900:2005) - In Progress...

ADH sedang di dalam perangkaan menuju ke pengiktirafan SIRIM Malaysia (MS1900:2005) for Quality Management Systems Requirements from Islamic Perspectives.

Malaysian Qualifications Agency - In Progress...

ADH adalah di dalam perangkaan untuk dikategorikan di dalam kelas Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTA)dengan pengiktirafan MQA (Malaysian Qualifications Agency).

We are happy to introduce our classes

Take a look and decide what is the best one for your children

VIEW ALL COURSES
Phone: +603.8740.4043
Taman Putra Kajang, 43000 Kajang, Malaysia
ADH Head Quarters. No.5-G, Jalan Putra 4
Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image