www.darul-huffaz.com     Towards THE BEST TAHFIZ & SCIENCE ACADEMY IN THE WORLD

AKADEMI DARUL-HUFFAZ

International Tahfiz & Science Academy Malaysia

 
Tahfiz & Science Form 1 kids 

PROGRAM PENGAMBILAN PELAJAR TAHFIZ & SAINS ADH TINGKATAN SATU 2016/2017    

 

KRITERIA KELAYAKAN 

DIVISYEN 1  

      Memperolehi kelulusan minima 4A 1B dalam UPSR  

      ADH akan membuat pemilihan mengikut piawaian ADH  

      PAID juga boleh memberi jalan kepada pemohon-pemohon yang melebihi quota masuk ke Sekolah-sekolah tajaan JAIS untuk memohon dengan ADH  

DIVISYEN 2  

-        Kelulusan 3A 2B & bawah  

     -ADH akan membuat pemilihan mengikut piawaian ADH  

   

PENGAMBILAN 

ADH membuka kemasukan pertama 50 orang sahaja untuk Program Pengambilan Pelajar Tahfiz & Sains Tingkatan Satu 2016/2017 

       DIVISYEN 1: 25 ORANG
DIVISYEN 2: 25 ORANG
 

 

Klik di sini untuk seterusnya: CARTA ALIRAN PENGAJIAN TAHFIZ & SAINS DIVISYEN 1 & 2